Ivory Satin BLAZER

Ivory Satin BLAZER

  • $68.99
    Unit price per 


Vintage Havana brand, ivory satin blazer. Bra top and shorts sold separately.